Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego przy realizacji "Przebudowy Wieży Prudnickiej w Białej"

Poniższy plik zawiera treść notatki służbowej sporządzonej na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego przy realizacji "Przebudowy Wieży Prudnickiej w Białej":

PDFnotatka - Przebudowa wieży Prudnickiej - nadzór inwestorski.pdf

Poniższy plik zawiera treść zaproszenia do składania oferty na pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego przy realizacji "Przebudowy Wieży Prudnickiej w Białej":

PDFZaproszenie do składania ofert nadzór.pdf

 

Poniższy plik zawiera treść załącznika nr 1 - Formularz ofertowy:

ODTZałącznik nr 1 - formularz oferty.odt

 

Poniższy plik zawiera treść załącznika nr 2 - Przedmiar robót:

PDFPrzebudowa wieży Prudnickiej - przedmiar.pdf

 

Poniższy plik zawiera treść załącznika nr 3 - Program prac konserwatorskich

PDFProgram prac konserwatorskich.pdf

 

Poniższy link zawiera odnośnik do załącznika nr 4 - Dokumentacja techniczna:

http://bip.gckbiala.pl/978/361/przebudowa-wiezy-prudnickiej-w-bialej.html

Wersja XML