Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa sceny mobilnej

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Poniższy plik zawiera treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA SCENY MOBILNEJ.pdf

Poniższe pliki zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ODTZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.odt

ODTZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.odt

ODTZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.odt

DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.docx

DOCXZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY NR GCK.382.1.2020.docx

 

Poniższy plik zawiera treść zmiany ogłoszenia z dnia 18.06.2020:

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Poniższy plik zawiera treść zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

Poniższy plik zawiera wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.pdf

 

Poniższy plik zawiera informację z sesji otwarcia ofert:

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

 

Poniższy plik zawiera treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML