Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej

WYNIKI NABORU: PDFinformacja o wynikach konkursu.pdf

PDFzarządzenie Burmistrza Białej.pdf

PDFKonkurs na stanowisko dyrektora GCK w Białej.pdf

Wersja XML