Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty - chemia basenowa 2020

Poniższy plik zawiera treść notatki służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty:

PDFNotatka z wyboru najkorzystniejszej oferty - chemia 2020.pdf

Poniższy plik zawiera treść zaproszenia do składania ofert na dostawę chemii basenowej:

PDFZaproszenie do składania ofert na dostawę chemii basenowej 2020.pdf

Wersja XML