Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018

Poniższy plik zawiera treść bilansu za 2018 rok:

PDFBilans 2018.pdf

Poniższy plik zawiera treść rachunku zysków i strat za 2018 rok:
PDFRachunek zysków i strat 2018.pdf
 

Wersja XML