Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji budowlanej (Przebudowa wieży Prudnickiej w Białej)

Poniższy plik zawiera treść notatki służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty:

PDFNotatka Etap II Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej.pdf

Poniższy plik zawiera treść zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej (Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej):

PDFzaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji budowlanej.pdf

Wersja XML