Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin korzystania z obiektu GCK w Białej

Poniższy plik zawiera treść regulaminu korzystania z obiektu GCK w Białej:

PDFRegulamin korzystania z obiektu GCK w Białej.pdf

Poniższy plik zawiera treść zarządzenia i aneksu do regulaminu korzystania z obiektu GCK w Białej:

PDFZarządzenie 19/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z budynku GCK w Białej

Wersja XML