Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PDFIOPDO - 1 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.pdf
PDFZgoda 1 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.pdf
 

PDFIOPDO - 4 Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf
PDFZgoda 4 Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf
 

PDFIOPDO - 6 Zakwaterowanie w hotelu.pdf
PDFZgoda 6 Zakwaterowanie w hotelu.pdf
 

Wersja XML