Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poniższy plik zawiera treść formularza INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej:

PDFIOPDO - 1 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.pdf

Poniższy plik zawiera treść formularza ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ:
PDFZgoda 1 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.pdf

Poniższy plik zawiera treść formularza INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych:

PDFIOPDO - 4 Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf

Poniższy plik zawiera treść formularza ZGODA WYKONAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych:
PDFZgoda 4 Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf

Poniższy plik zawiera treść formularza INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zakwaterowanie w hotelu:

PDFIOPDO - 6 Zakwaterowanie w hotelu.pdf

Poniższy plik zawiera formularza ZGODA OSOBY ZAKWATEROWANEJ W HOTELU NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Zakwaterowanie w hotelu:
PDFZgoda 6 Zakwaterowanie w hotelu.pdf

Wersja XML