Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STATUT GCK w Białej

Poniższy plik zawiera treść uchwały nr XXXIX.330.2014 Rady Miejskiej w Białej w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej:

PDFUCHWAŁA.pdf

Poniższy plik zawiera treść statutu Gminnego Centrum Kultury w Białej:

PDFStatut Gminnego Centrum Kultury w Białej.pdf

 
Wersja XML