Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie 12/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Białej

Poniższy plik zawiera treść zarządzenia nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Białej:

ODTZarządzenie 12 2021.odt

Wersja XML