Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie 5/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru przedstawicieli GCK - wybór instytucji PPK

Poniższy plik zawiera treść zarządzenia nr 5/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Gminnego Centrum Kultury w Białej do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zrządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi:

PDFZarządzenie 5 2021.pdf

Wersja XML